Oct 09

Hakkımızda

İnsan yaşamı çeşitli mekânlar içinde geçmektedir. Bu mekânlar yapılış amaçlarına uygun olmalı, kullanıcısına gerekli konfor düzeyini sağlamalıdır. Mekân içindeki ısı, ışık, ses, renk, koku gibi fiziksel etmenler kişi gereksinim ve eylemlerine göre dengeli bir biçimde kurulmalıdır. Duvar, kolon, kapı, pencere gibi yapısal bileşenler kadar donatı, aksesuar gibi mekânsal öğeler de mekân oluşturmada çok etkili rol oynar. Donatı, renk ve dokusunun seçimi ile birlikte, bunların mekân içindeki yoğunluk ve organizasyonu, o mekânın yaşanabilirliğini, olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. İşte bu düşünceleri projelere ve uygulamalara yansıtan KARE DİZAYN 10 yılı aşkın süredir Antalya ve çevre illerde sorumluluğunu aldığı her işi başarıyla teslim etmenin gururunu taşımaktadır.

KARE DİZAYNI OLUŞTURAN EKİPLER

MİMARLAR - Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ve çevresel ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapar , yapımını denetler.

İÇ MİMARLAR - Kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mekan analizi ve tasarım yapar. İç mekana ilişkin konstrüksiyon, malzeme ve ekipman bilgisine yaratıcılığını da ekleyerek estetik, kullanışlı mekanlar için çizimlerle doküman-lar hazırlar, yapımını denetler.

ATÖLYE EKİBİ - İç Mimarların - Mimarların tasarladığı , çizdiği projeyi sözleşmede belirtilen malzeme ve ekip-manlarla belirlenen ölçülerde ve sürede tamamlar, montajını Mimarlar yada İç Mimarlar gözetiminde yapar.